Guptovci (Hind)

Guptovci – jméno dynastie, která vládla v době tzv. „zlatého věku“ indické civilizace, zhruba v rozmezí let 320–510. Během této doby dosáhl vývoj buddhistického, hinduistického a džinistického umění svého vrcholu v sochařství, architektuře i v nástěnném malířství v jeskynních chrámech (viz Adžantá). Jedním z nejtypičtějších příkladů hinduistického sochařství tohoto období je Višnu Anantašájin na jižní stěně chrámu Dašávatára (Deogarh).

Karel Werner