Abakuk (JKI-J)

(přesměrováno z Habakuk (JKI-J))

Abakuk (hebr. Habakuk) Judský prorok, s nímž je spojován stejnojmenný spis náležející v hebr. bibli k dvanácti Malým prorokům. Datování textu je nejisté, podle narážky na hrozící vpád Chaldejců (tj. Babyloňanů) vznikl patrně kol. 600 př.n.l., ještě před prvním dobytím Jeruzaléma. Proroctví obsahuje nářek nad blížící se zkázou a ujištění o boží ochraně spravedlivých; závěr tvoří samostatná A. modlitba oslavující Jahvovu moc. Nejstarší rukopis části A. proroctví, doplněný cenným komentářem o mesiášské postavě „Učitele spravedlnosti“, byl nalezen v Kumránu.

Dalibor Papoušek