Chazaři (JKI-J)

Chazaři (hebr. Kuzarim, sg. Kuzari) Nomádské kmeny turkického původu, které v 7. stol. vytvořily státní útvar (Chazarský kaganát) mezi Kaspickým a Černým mořem. Kol. 740 se chazarský vládce Búlán přiklonil k judaismu, kterému podle legendy dal po náb. disputaci přednost před křesťanstvím a islámem. Z pramenů není zřejmé, zda Ch. přijali judaismus rabínské nebo karaitské provenience, ani do jaké míry se konverze týkala obyvatelstva. Kol. 965 byla říše Ch. vyvrácena kyjevským knížetem Svjatoslavem. Pro středověké žid. autory měli Ch. zvláštní přitažlivost. Dochovala se údajná korespondence mezi Chasdajem ibn Šaprutem a chazarským vládcem Josefem. Legendární okolnosti Búlánovy konverze také poskytly dialogický rámec fil. dílu J. Haleviho Kusari (Chazar).

Dalibor Papoušek