Heller, Jom Tov Lipmann ben Natan ha-Levi (JKI-J)

Heller, Jom Tov Lipmann ben Natan ha-Levi (1579-1654) Rabín a komentátor Mišny. Byl žákem Jehudy Livy ben Becalela, kromě tradičního vzdělání si osvojil i znalosti sekulárních věd. Při svém působení v Praze byl obviněn z urážky křesťanství, uvězněn a po čtyřiceti dnech věznění propuštěn, když se Židé zavázali zaplatit za něho výkupné. Své zatčení a věznění popsal ve spisku Megilat eva (Svitek nenávisti). 1631 odešel do Polska, kde působil až do své smrti v Krakově jako rabín. Z řady H. spisů je nejznámější jeho komentář k Mišně Tosafot Jom Tov (Jom Tovovy dodatky), koncipovaný jako doplněk komentáře k Mišně od Ovadji z Bertinora. Dalším spisem je komentář k Halachot (Právní ustanovení) rabiho Ašera ben Jechi’ela nazvaný Ma’adanej melech ve-lechem chamudot (Královské lahůdky a chutné pokrmy).

Bedřich Nosek