Inocenc III. (JKI-K)

Papež Innocenc III. s donační listinou kláštera San Benedetto v Subiacu (freska, 13. stol.)

Inocenc III. (vl. jm. Lotario de Conti di Segni, 1160-1216) Ital, papež od 1198. Studoval teologii v Paříži a práva v Bologni. Obratný círk. politik, jenž přivedl papežství k vrcholu moci jak ve sféře círk., tak světské (plenitudo potestatis). Nárokem dohledu nad bezúhonností vládců zasahoval významně do evrop. politiky; ovlivňoval poměry nejen v řím. říši (stal se ochráncem císaře Fridricha II.), ale i v jiných zemích (od Španělska po Přední východ). Způsob jeho vlády se blížil teokracii. Ostře vystoupil proti albigenským, zřídil inkvizici a potvrdil žebravé řády (františkánydominikány). Vrcholem jeho aktivity bylo svolání lateránského koncilu (1215).

Pavel Spunar