Islámská fronta spásy (JKI-I)

Islámská fronta spásy (též pod franc. zkratkou FIS) Náb. hnutí požadující zavedení šarí‘y v Alžírsku, které se od 1989 formuje jako polit. strana.. Vznikla z organizací nakloněných idejím islám. fundamentalismu s cílem změnit sekularizované Alžírsko v islám. stát. Ve volbách v letech 1990-1991 se prosadila jako nejsilnější polit. strana; uplatnila svou populistickou ideologii, spojující nacionalismus a boj proti neokolonialismu s islámem jako ideologicky autentickým náboženstvím. Hl. představiteli jsou Abbás (Abbási) Madaní (nar. 1931), profesor sociologie zdokonalující se ve znalosti islámu a jeho kultury, a Alí Belhádž, pův. učitel a pak řadový imám, který ze své mešity as-Sunna učinil ohnisko islám. radikalismu. Ve FISu reprezentuje lidové vrstvy „zapomenuté“ alžírskou revolucí. Madaní a Belhádž byli zatčeni v červnu 1991 a odsouzeni za pokus o podvracení státu k dlouhodobým trestům vězení. V parlamentních volbách 1991 FIS získala 55 % hlasů. Výjimečný stav vyhlášený v lednu 1992 anuloval výsledky voleb a vedl k uvěznění dalších představitelů FISu. Na kroky sekularistů FIS reagovala vlnou násilností, které Alžírsko sužují dodnes.

Zdeněk Müller