Jakoubek ze Stříbra (JKI-K)

Jakoubek ze Stříbra (kol. 1372- po 30. 12. 1429) Čes. teolog a náb. reformátor. Studoval na pražské univerzitě (1397 se stal mistrem svobodných umění, před 1410 bakalářem teologie). Byl stoupencem Viklefova fil. realismu a blízkým spolupracovníkem Husovým. Přičítá se mu podíl na zavedení přijímání pod obojí způsobou (eucharistie). Zpočátku radikál (klonil se k vyvlastnění majetku) a spoluautor Čtyř artikulů pražských (1420) se postupně spokojoval kompromisy a stal se mluvčím umírněného „pražského“ (univerzitního) křídla husitů (husitství). Známý traktát Salvator noster (Spasitel náš, 1415-1416), shrnující autority pro přijímání z kalicha, dal (ve výtazích) napsat na stěny Betlémské kaple v Praze.

Pavel Spunar