Achab (JKI-J)

(přesměrováno z Jezábel (JKI-J))

Achab Severoizr. král (asi 869-850 př.n.l.), syn Omrího. Uzavřel politické spojenectví s Judskem, které zajistil sňatkem své dcery Atalji s následníkem judského trůnu Jóramem, a s Foiníkií, které stvrdil vlastním sňatkem s dcerou týrského krále Jezábel. Úspěchů dosáhl ve válkách s Aramejci (Ben-Hadad II.) i Asyřany (Salmanassar III.), s nimiž se utkal jako člen protiasyrské koalice v bitvě u Karkaru (853 př.n.l.). Přestože patřil k nejzdatnějším králům Izraele, jeho vazby na Foiníkii, ztělesněné postavou Jezábel, mu v bibl. tradici (1Kr 16, 29-33) vynesly ostrou kritiku za příklon ke kultu týrského Ba’ala. Náb. polemiku proti němu vedl z pozic jahvismu především prorok Elijáš.

Dalibor Papoušek