Ba’al (JKI-J)

Ba’al Západosemitské označení božstva se zákl. významem vlastník, pán nebo manžel. V tomto obecném smyslu se nejčastěji týkalo lokálních božstev (ba’alim), ale i různých funkcí, např. vlastníka či ručitele smlouvy (ba’al brit; Sd 8, 33; 9, 4). Obecné pojmenování B. bylo také atributem západosemitského boha bouře Hadada (Pán Hadad), jehož vlastní jméno bylo kol. 1500 př.n.l. nahrazeno pův. titulem B. V pozici boha vegetace, deště, plodnosti a života se pak B. stal největším rivalem bibl. Jahva. Protože B. byl hl. božstvem kanaánského i foinického panteonu, jeho vliv v předexilním Izraeli dlouho přežíval. Proti pronikání ba’alismu vystupovali zejm. proroci Elijáš a jeho žák Elíša. Napjatý vztah mezi oběma dynamickými bohy dokumentuje i to, že Jahve převzal minimum ba’alovských atributů, např. Jezdící na oblacích (Ž 68, 34) nebo Trůnící na cherubech (2 Kr 19, 15). V textech ze syrského Ugaritu, které jsou hl. pramenem pro poznání ba’alovské mytologie, je B. manželkou bohyně Anat.

Dalibor Papoušek