Jicchak Slepý (JKI-J)

Jicchak Slepý (asi 1160-1235) Představitel kabaly, zv. též Sagi Nachor (aram. plný světla, eufemistické označení slepce). Mylně je mu připisováno autorství knihy Bahir (Kniha Lesku), autor komentáře k Sefer Jecira (Kniha stvoření). Stvoření je podle J. aktem vnitřního stažení Boha, boží emanaci chápe jako pohyb od jednoty k mnohosti. Ve slovech Tóry a modliteb spatřuje stupně na cestě vedoucí k Bohu.

Bedřich Nosek