Jochanan ben Napacha (JKI-J)

Jochanan ben Napacha (hebr. syn kováře) V pramenech zpravidla uváděn pouze jako Rabi Jochanan (3. stol.), žák rabiho Jehudy ha-Nasiho, zakl. talmudické akademie v galilejské Tiberiadě. Vedl diskuse se svým švagrem Reš Lakišem, které přispěly k rozvoji talmudické dialektiky. On a jeho škola stáli u počátků jeruzalémského Talmudu.

Bedřich Nosek