Jehuda ha-Nasi (JKI-J)

Jehuda ha-Nasi (Kníže; též Rabi – Učitel, nebo Rabejnu ha-kadoš – Náš svatý Učitel, 2.- poč. 3. stol.) Tanaita, redaktor kanonické Mišny, potomek rabiho Hilela Staršího, syn rabana Šim’ona ben Gamali’ela II., po jehož smrti převzal úřad patriarchy, který zastával 50 let. Podle tradice se narodil téhož dne, kdy byl Římany umučen rabi Akiva. V době jeho úřadování byla sídlem sanhedrinu nejprve Bet Še’arim, později Cipori (řec. Sepforis). Různými opatřeními posílil postavení patriarchy, jeho vliv přesahoval Galileu a měl i podporu Židů v Babylónii. Jeho jméno bylo spojováno i s mesiášskými nadějemi. Jeho učenost, skromnost a vztahy s řím. císařem jsou předmětem mnoha legend dochovaných v tradiční literatuře rabínského judaismu. Je pohřben v Bet Še’arim.

Bedřich Nosek