Jonáš (JKI-J)

Jonáš (hebr. Jona – holubice) Prorok, který žil v 8. stol. př.n.l. a dal jméno fiktivnímu hrdinovi dramatické novely od neznámého autora patrně z 5. stol. př.n.l. Spis, řazený do bibl. souboru dvanácti Malých proroků (bible), líčí vyslání proroka do Ninive, aby oznámil městu brzkou zkázu, jeho pokus uniknout Jahvovu pověření, uvržení J. do moře, kde ho spolkla velká ryba, jež ho vyvrhla na břeh, a konečné rozuzlení, kdy Jahve k prorokovu údivu a hněvu posléze Ninive ušetří. Kniha J. má didaktický záměr a zřetelně universalistickou tendenci (Bůh odpouští nejen „vyvolenému národu“, ale i „pohanům“).

Břetislav Horyna