Josef „Tesař“ (JKI-K)

Josef „Tesař“ (Mt 13, 55; asi stavitel obydlí ze dřeva a hlíny) z Nazareta, malého města v Galileji, pocházející z rodu Davidova (Mt 1 a L 1). Podle Mt 1, 18-25 a L 1, 26-27 byl manželem Ježíšovy matky Marie a Ježíšovým pěstounem, podle J 6, 42 (L 2, 27 aj.) jeho otcem. Janovo evangelium svým tvrzením nepopírá Ježíšovo synovství Boží, ale nechápe je předmětně.

Pavel Pokorný