Křesťanské sbory (JKI-K)

Křesťanské sbory Volné sdružení samostatných kř. sborů protest. typu, usilujících o návrat ke stylu života raně kř. obcí. Nemají žádné duchovenstvo a odmítají círk. organizaci. Za základ věrouky považují bibli, ze svátostí uznávají pouze křest (ponořením do vody v dospělosti) a památku večeře Páně („obecenství u stolu Páně s chlebem a vínem k jeho památce“). V ČR oficiálně působí od 1957, sídlem mezisborové rady je Brno.

Viz též: darbisté

Dalibor Papoušek


Viz též heslo Křesťanské sbory v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)