Kanaán (JKI-J)

Kanaán (hebr. Kena’an) Starověký název Syropalestiny užívaný od 15. stol. př.n.l. až do helénistické doby, kdy byl nahrazen výrazem Palestina či Sýrie. Původ názvu je nejasný, zřejmě až druhotně získal význam purpurového barviva (akkadsky kinachchu, řec. foiníx), vývozního artiklu Foiníčanů získávaného z mořských plžů. Název K. zpočátku označoval jen sev. pobřežní pás, kde se rozkládala právě Foiníkie, a teprve později byl vztažen na širší území sahající na východě až k údolí Jordánu. V bibl. kontextu se většinou kryje se zemí, kterou Jahve zaslíbil Izraeli (Erec Jisra’el).

Dalibor Papoušek