Krochmal, Menachem Mendl ben Avraham (JKI-J)

Krochmal, Menachem Mendl ben Avraham (1600-1661) Rabín a halachista. Působil jako rabín v Prostějově, Kroměříži a v Mikulově, kde byl 1650 zvolen moravským zemským rabínem. Předsedal několika rabínským synodám a je autorem konečné redakce Šaj takanot, samosprávného zákoníku, jímž se od 1652, kdy byl schválen na moravské zemské synodě v Mikulově, řídil život moravských žid. obcí. Je pohřben v Mikulově. Byl autorem řady respons, z nichž byla část vydána v Amsterdamu pod titulem Cemach cedek (Ratolest spravedlnosti, 1657). K. responsa představují i cenný pramen pro dějiny středoevrop. žid. obcí za třicetileté války.

Bedřich Nosek