responsa (JKI-J)

responsa (lat. odpovědi; hebr. še’elot u-tšuvot – otázky a odpovědi, abreviatura ŠuT) Rabín. označení korespondence, v níž se jedna strana obrací na druhou v záležitostech halachy. Písemná výměna názorů mezi učenci je poprvé zmíněna v Talmudu (Jevamot 105a). Většího významu nabyla r. asi od poloviny gaonského období, kdy byla babylónská diaspora a její talmudické akademie uznávány jako duch. centrum všech Židů. Do talmudických akademií byly posílány různé otázky, které řešil sbor učenců příslušné akademie a odpovědi na ně zasílal zpět tazatelům jménem úřadujícího gaona. Tradice řešení náb.-práv. problémů způsobem dotazů a odpovědí zůstala v tradičním židovstvu živá i v současnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o precedenční případy, jsou r. důležitým zdrojem halachy. Pro moderní vědu představují důležitý pramen informací o životních podmínkách Židů v různých oblastech a různých dobách, a to zejména proto, že nepodléhala záměrným zásahům a úpravám. Existuje celá řada sborníků r., rukopisných i vydaných tiskem.

Bedřich Nosek