Kutb, Sajjid (JKI-I)

Kutb, Sajjid (1906-1966) Egypt. reformistický myslitel (reformismus), poválečný teoretik islám. fundamentalismu. Mládí prožil jako aktivista egypt. sekulárně zaměřené strany al-Wafd, poč. 50. let stal stoupencem Asociace muslimských bratří, v době vlády prezidenta Násira několikrát vězněn a 1966 popraven. Psal ideologické pamflety a traktáty; teoret. nejpropracovanější je spis Ma‘álim fí‘t-tarík (Milníky na cestě), kde formuloval příčiny kritického stavu egypt. společnosti (bezvěrectví, mravní rozklad). Daný stav se mu jeví jako „novodobá džáhilíja“. Terčem kritiky není evrop. kolonialismus, ale Násirův sekulární režim a loajální duchovenstvo. K. názory hluboce ovlivnily mladou generaci náb. radikálů, protože vymanil islám. fundamentalismus z balastu „islám. moderny“ (exegeze) a vybral z něj pouze ta zákl. schémata, která mohla vytvořit jednoduché a mobilizující ideologické konstrukce. K. dílo je předmětem reinterpretací a diskusí v islám. i sekulárních intelektuálních kruzích. Inspiruje soudobý islám. fundamentalismus a používá se pro komparaci se soudobým fundamentalismem křesťanským a fundamentalismem židovským.

Miloš Mendel