Langer, Jiří Mordechaj (JKI-J)

Langer, Jiří Mordechaj (1894-1943) Pražský žid. spisovatel, básník a učenec, bratr dramatika a prozaika Františka Langera (1888-1965). Jako věřící a sionisticky orientovaný člověk usiloval o poznání žid. náboženství a kultury. Po určitý čas žil v prostředí vých. chasidismu. Plodem byla kniha Devět bran. Chasidů tajemství (1937), přeložená do řady jazyků. Překládal z hebrejštiny a vydal dvě sbírky vlastních hebr. básní Pijutim vešire jedidut (Básně a písně přátelství, 1929) a Me’at cori (Troška balšámu, 1943). Je autorem řady judaistických studií, především Die Erotik der Kabbala (Erotika kabaly, 1923, čes. 1991), ovlivněné psychoanalýzou Sigmunda Freuda (1856-1939). 1940 odjel do Palestiny, avšak brzy zemřel a je pochován v Tel Avivu.

Vladimír Sadek