Magnificat (JKI-K)

Magnificat Chvalozpěv (hymnus) zpívaný Pannou Marií, když ji Alžběta pozdravila jako Matku Boží (L 1, 46-55), navazující formálně na styl žalmů. Název odvozen z prvního slova lat. textu Magnificat anima mea Dominum (Velebí duše má Hospodina), který byl asi už v době Benedikta z Nursie zařazen jako kantikum (zpěv) v záp. církvi do večerního oficia (hodinky). M. jako chvalozpěv mělo důležitou roli v dějinách římkat. a protest. církevní hudby.

Pavel Spunar