Mahánavamí (Hind)

Mahánavamí [mahānavamī] – velký devítidenní svátek na počest Déví, obvykle pod jejím jménem Durgá (viz Durgápúdžá).

Karel Werner