Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič (JKI-K)

Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič (1865-1941) Rus. spisovatel (spoluzakl. rus. symbolismu), náb. myslitel a představitel bohohledačství. Vycházel z teze, že evrop. kultura se utváří v neustálém boji mezi křesťanstvím a pohanstvím (pohan), které pro něj symbolizovaly ducha a tělesnost. Tuto polaritu vyjadřují dějiny Evropy od antiky, ital. renesance až po Rusko Petra Velikého, které zachytil v beletristických a kriticko-esejistických pracích. Ve vyhrocené podobě ztvárnil protiklad duchovnosti a tělesnosti v eseji Tolstoj i Dostojevskij (1901). Čes.: Petr a Alexej 1-2, 1908; Alexandr I. 1-6, 1918, 21927; Duše Dostojevského, proroka rus. revoluce, 1923; Ježíš neznámý 1-3, 1933-1935; Leonardo da Vinci 1-2, 1936, 21969, 32000; Julián Apostata 1-2, 1937 (slov.), 1969.

Břetislav Horyna