Milíč z Kroměříže, Jan (JKI-K)

Milíč z Kroměříže, Jan (po 1320-1374) Čes. círk. reformátor a dovršitel čes. devotio moderna, předchůdce J. Husa. Vzdělával se v Olomouci a v Itálii. Působil jako notář v královské kanceláři v Praze (1358-1362) a jako pražský kanovník. V duchu zjitřené doby a pod vlivem kázání Konráda Waldhausera se vzdal v Praze svých úřadů a vedl život chudého kazatele. Pro kající pražské nevěstky založil společný domov zvaný Jeruzalém. Obžalován žebravými mnichy hájil se v Avignonu, kde zemřel. Z kazatelské činnosti vynikají postily Gratiae Dei (Milosti boží) a Abortivus (Nedonošený plod). Z hlediska reformace je důležitější spisek Libellus de Antichristo (Knížka o Antikristovi), v němž doporučuje reformu církve za pomoci círk. koncilu. Složil i řadu čes. a něm. modliteb.

Pavel Spunar