postila (JKI-K)

postila (z lat. post illa verba – po těchto slovech) Původně glosa k písemnému textu, ale později se název ustálil pro soubor kázání (homilií; homiletika) objasňujících nedělní nebo sváteční perikopy. Význ. autory p. v Čechách byli např. Jan Milíč z Kroměříže a Jan Hus.

Pavel Spunar