Moledet (JKI-J)

Moledet (hebr. Vlast) Izr. strana z okruhu náb. sionismu. Před volbami do Knesetu 1988 ji založil důstojník Rechava’am Ze’evi, bývalý člen žid. undergroundu (hebr. Machteret), který v 70. a 80. letech organizoval atentáty na představitele palestinské místní správy na okupovaných územích. Od 1985 veřejně vystupoval s tezí o „dobrovolném transferu Arabů“. Ze’evi byl v Izraeli hodnocen jako náb. fanatik bez hlubších znalostí žid. věrouky a práva. 1992 odešel z vlády Jicchaka Šamira na protest proti mírovému procesu. Ve funkci ministra turistického ruchu ve vládě Ari’ela Šarona byl 2001 zastřelen palestinským radikálem.

Miloš Mendel