Nahum (JKI-J)

Nahum (hebr. útěcha; zkrácená forma jména Nechemja – utěší Jahve) Prorok a stejnojmenný spis spojovaný s jeho jménem a řazený do bibl. souboru dvanácti Malých proroků (bible). Kromě původu z jinak neznámého města Elkóš (Nah 1, 1) o jeho osobě není nic známo. Jeho proroctví se obrací proti hl. asyrskému městu Ninive a předpovídá jeho zkázu. Vzhledem k barvitému líčení hroutícího se města spis vznikl zřejmě krátce po 612 př.n.l., kdy Ninive dobyli Médové a Babylóňané.

Dalibor Papoušek