Niemoeller, Martin (JKI-K)

Niemoeller, Martin (1892-1984) Něm. protest. teolog, odpůrce nacismu. Své přesvědčení o kolektivní vině Němců za 2. svět. válku vyjádřil aktivní účastí na deklaraci evang. církví (tzv. Stuttgartské vyznání víry, 1945); vystupoval proti závodům v atomovém vyzbrojování, hledal kontakty s vých. blokem. 1961-1968 byl členem předsednictva Světové rady církví.

Helena Pavlincová