Světová rada církví (JKI-K)

Světová rada církví (World Council of Churches, SRC) Ekum. organizace se sídlem v Ženevě. SRC byla zal. 1948 na ustavujícím valném shromáždění v Amsterodamu s cílem překonávat rozdělení církví a hledat cesty ke konfesionální jednotě. Dosud proběhlo sedm valných shromáždění Src: I. Amsterodam, Nizozemsko (22. 8.-4. 9. 1948); II. Evanston, USA (15.-31. 8. 1954); III. Dillí, Indie (18. 11.-6. 12. 1961); IV. Uppsala, Švédsko (4.-19. 7. 1968); V. Nairobi, Keňa (22. 11.-10. 12. 1975); VI. Vancouver, Kanada (27. 7.-11. 8. 1983); VII. Canberra, Austrálie (7.-20. 2. 1991). Usnesení a rezoluce valných shromáždění mají pro církve charakter doporučení. Od konce 70. let se úsilí členských protest., starokat. a pravosl. církví soustřeďuje na vytváření společných postojů k problémům války a míru, rasismu, soc. diferencovanosti.

Viz též: ekumenismus

Helena Pavlincová