Ozeáš (JKI-J)

Ozeáš (hebr. Hoše’a, zkratka z Jehošu’a – Jahve je spása) Prorok působící v sev. Izraeli, s nímž je spojován stejnojmenný spis řazený do bibl. souboru Malých proroků (bible). O. patří k nejstarším prorokům, jejichž proroctví se zachovalo v písemné podobě. Působil krátce před pádem sev. Izraelského království, asi 750-725 př.n.l, přičemž závěrečná redakce spisu zřejmě proběhla již na území Judského království. Hl. tématem O. je důraz na boží lásku, která trvá, přestože se lid Izraele od Jahva odvrací. O. proslul především demonstrativním sňatkem s prostitutkou, který měl ukázat hloubku božího soucitu a možnost návratu k Bohu přes všechna pochybení.

Dalibor Papoušek