Pantokrator (JKI-K)

Kristus Pantokrator s Pannou Marií a sv. Markem (mozaika v bazilice sv. Marka v Benátkách, 13. stol.)

Pantokratornikajsko-konstantinopolském vyznání víry označení pro Boha Otce, v nz. christologickém významu také označení Syna Božího Ježíše Krista. Ten je jako P. zobrazován s žehnajícím gestem pravé ruky, v levici má otevřené Písmo svaté.

Pavel Boček