Purim (JKI-J)

Purim Menší žid. svátek, který se slaví 14. dne měsíce adaru (v městech, která byla ve starověku obklopená hradbami, o den později – 15. adaru; dnes se jedná prakticky pouze o Jeruzalém, svátek se nazývá Šušan Purim podle tehdejšího hl. města Per. říše Súsy). Původ označení svátku je nejasný, tradičně se odvozuje z akkadského púru (kostky, hazardní hra) a připomíná metání losu za účelem určení dne, v němž mělo dojít k vyhubení Židů v celé Per. říši, které zamýšlel Haman, místokrál vládce Achašvéroše (Ahasver). Židé byli však zázračně zachráněni prostřednictvím Mordechaje a jeho schovanky Ester. Tyto události popisuje bibl. kniha Ester, jeden z Pěti svátečních svitků (Megila). Její text je liturg. četbou pro svátek P. Předpisy týkající se četby Ester o svátku P. obsahuje talmudický traktát Megila.

Bedřich Nosek