Ester (JKI-J)

Ester (ze staroper. stara – hvězda, nebo podle babylónské bohyně Ištar) Bibl. kniha řazená v hebr. kánonu ke Spisům. Vypráví o záchraně Židů díky Židovce E., známé též jako Hadasa – Myrta, která žila za vlády Achašveróše (Xerxa, 485-465 př.n.l.) a stala se královnou. Z návodu svého adoptivního otce Mordokaje odhalila vražedný záměr vezíra Hamana a zabránila vyhlazení Židů v Per. říši. Kniha E. patří k Pěti svátečním svitkům (megila) a váže se ke svátku Purim, oslavujícím záchranu Židů před vyhlazením. Dochovala se ve třech textových variantách. Prvá (obsahující 160 veršů) je nejstručnější a je pozoruhodná „mlčením božím“ (Bůh není vůbec zmíněn). Obě další řec. verze teologizují a vyzdvihují aktivní roli Boha Izraelitů. Kniha E., považovaná za „diasporní novelu“ z období per. nadvlády (5.-4. stol. př.n.l.), je ve skutečnosti dílem helénistické epochy (3. stol. př.n.l.).

Pavel Spunar