Rapoport, Šlomo Jehuda Lejb (JKI-J)

Šlomo Jehuda Rapoport

Rapoport, Šlomo Jehuda Lejb (1790-1867) Rabín, učenec, stoupenec haskaly. Měl tradiční vzdělání a byl vynikajícím talmudistou, pod vlivem Nachmana Krochmala (1785-1840) se začal zajímat o myšlenky žid. osvícenství a doplnil si sekulární vzdělání. V důsledku sporů s chasidy za svého působení v Tarnopolu odešel 1844 do Prahy, kde se stal vrchním rabínem. Patří k zakl. židovské vědy. Psal kritické studie k novým vydáním klasických hebr. spisů, 1828-1831 publikoval ve Vídni soubor biografií (toldot) význ. rabín. autorit. V Praze vyšel 1852 první díl plánované rozsáhlé encyklopedie talmudických reálií nazvaný Erech milim (Uspořádání slov), další díly vyšly posmrtně 1914. R. knihovna připadla odkazem pražské žid. obci.

Bedřich Nosek