Ridá, Rašíd (JKI-I)

Ridá, Rašíd (1865-1935) Islám. reformátor, Syřan pův. z Tripolisu, spolutvůrce a propagátor hnutí salafíja; 1898 se v Káhiře podílel na zal. časopisu al-Manár (arab. Maják; reformismus). R. požadoval návrat k islám. tradicím při současném akceptování určitých stránek moderní společnosti (věd. a technický pokrok, zásady moderní ekonomiky, včetně úlohy financí). Byl přívržencem sjednocení Arabů. Chtěl, aby výkon moci chalífou byl podroben reformě po vzoru „ctihodných předků“ (salaf) a kontrolován konzultativní radou věřících (šúrá). Požadoval korekci polygamistických praktik a nový typ společ. uplatnění žen. Soudil, že muslimové se nesmějí zdráhat uplatňovat zásady kapitalistické ekonomiky, mají-li úspěšně vzdorovat záp. expanzi a dovršit svou emancipaci.

Zdeněk Müller