Sádok (JKI-J)

Sádok (hebr. Cadok – spravedlivý) Kněz za vlády králů Davida a Šalomouna. Při mocenských bojích stál spolu s prorokem Nátanem věrně na Davidově straně. Když vyhověl Davidovu přání a v kritické době dynastických sporů pomazal za krále Šalomouna (1Kr 1, 32-40), byl novým králem ustaven za velekněze (1Kr 2, 35). Díky úzké vazbě na davidovskou dynastii S. založil posloupnost velekněží sahající až do 2. stol. př.n.l. Rodová legitimita Sádokovců (Cadokim) byla zajištěna druhotným napojením S. na linii Eleazara, nejstaršího syna prvního velekněze Árona (1Pa 2, 29-41).

Dalibor Papoušek