Áron (JKI-J)

Áron (hebr. Aharon) Starší bratr Mojžíše a Mirjam, původem z kmene Lévi, mytický zakladatel kněžství, první velekněz. V bibli vystupuje jako Mojžíšův mluvčí a pomocník při vyjednávání s faraónem (Ex 3-12) i během putování pouští. Provinil se zhotovením modly zlatého býčka či „telete“ (Ex 32), avšak v úřadu nejvyššího kněze setrval. Stejně jako Mojžíš zemřel ještě před vstupem do Kanaánu (Nu 20, 28), jeho hrob je tradičně lokalizován k Džebel Hárún nedaleko nabatejského města Petry. Pokračovatelem v kněžské linii založené Á. se stal jeho syn Eleazar.

Dalibor Papoušek