Sára (JKI-J)

Sára (též Sáraj; hebr. kněžna, princezna) Manželka Abrahama, s nímž měla syna Izáka. Dvojí podoba jejího jména je spojena stejně jako u Abrahama s přelomovou náb. událostí. Namísto pův. jména Sáraj přijala nové jméno S. ve chvíli, kdy Jahve navzdory její neplodnosti a vysokému věku přislíbil narození syna Izáka.

Dalibor Papoušek