Izák (JKI-J)

Obětování Izáka (mozaika ze synagogy v Bet Alfa, 6. stol.)

Izák (hebr. Jicchak – směje se [Bůh]) Prostřední z praotců či patriarchů, syn Abrahama a Sáry, otec Ezaua a Jákoba. Jeho role v bibl. vyprávěních o praotcích se omezuje v podstatě jen na příběh o obětování (Gn 22), v němž Abraham projevil svou poslušnost ve víře (akeda) a na boží příkaz byl hotov I. obětovat na hoře Mórija. Jahve jej však v poslední chvíli zadržel a náhradou za I. určil k zápalné oběti berana. Příběh je zjevnou polemikou s přinášením lidských obětí.

Viz též: Ishák (JKI-I)

Dalibor Papoušek