Sírachovec (JKI-J)

Sírachovec (lat. Ecclesiasticus) Spis spojovaný se jménem Ježíše ben Siracha a řazený k apokryfům či deuterokanonickým textům. S. spadá do okruhu helénistického žid. mudrosloví. Kniha obsahuje pásmo mudroslovných výroků, hymnus na boží moudrost a její roli při stvoření a chvalozpěv na slavné muže Izraele. Text S. se v úplnosti zachoval pouze v řec. překladu, zlomky asi dvou třetin originální hebr. verze byly postupně objeveny v káhirské genize (1896), Kumránu (1947) a v pevnosti Masada u Mrtvého moře (1964).

Dalibor Papoušek