mudrosloví (JKI-J)

mudrosloví (též sapienciální literatura) Lit. žánr rozšířený ve starověku na celém Předním východě. V Izraeli byl rozvíjen již od královské doby a jeho patronem se v pozdější tradici stal král Šalomoun, jemuž byla připisována řada mudroslovných spisů. Největší rozkvět zaznamenala mudroslovná literatura v helénistickém judaismu, v jehož rámci probíhaly závěrečné redakce mudroslovných bibl. spisů (Kohelet, Přísloví, Jób), ale také vznikaly další nové texty, řazené později mezi apokryfy či pseudepigrafy (Sírachovec, Kniha moudrosti aj.)

Dalibor Papoušek