Saul (JKI-J)

Saul (hebr. Ša’ul – vyžádaný [Bohem]) První izr. král (asi 1020-1000 př.n.l.), vojevůdce, který se proslavil hrdinstvím v boji s pohanskými národy. Po vítězství Davida nad Goliášem začal žárlit na Davidův věhlas a propadl sebeklamu své slávy. Zemřel vlastní rukou, když byl těžce raněn v boji s Pelištejci na hoře Gilbóa. S. patří mezi tragické postavy bible. V jeho příběhu je však více teol. reflexe než historie.

Pavel Spunar