Schillebeeckx, Edward (JKI-K)

Schillebeeckx, Edward (1914-2009) Holandský kat. teolog, od 1934 člen řádu dominikánů. Studoval v Paříži, od 1956 je profesorem dogmatiky a systematické teologie v Lovani a Nijmegen. Účastník druhého vatikánského koncilu jako poradce (peritus) holandských biskupů. Proslul zejm. bádáními v oblasti christologie a teol. příspěvkem k analýzám soudobých globálních problémů lidstva, myšlení a víry moderního člověka a jejich náb.-fil. výklady. V etice stoupenec altruismu; ochotu k oběti až po sebeobětování zdůvodňuje principem odpovědnosti a lásky k bližnímu. Hl. díla: Glaubensinterpretation, 1971; Weil Politik nicht alles ist. Von Gott reden in einer gefährdeten Welt, 1987. Čes.: To čiňte na mou památku, 1998; Lidé jako Boží příběh, 2008.

Břetislav Horyna