Sefer chasidim (JKI-J)

Sefer chasidim (hebr. Kniha zbožných) Hl. dílo mystického směru středověkého hnutí chasidej Aškenaz. Kniha zachycuje učení Jehudy he-Chasida, jemuž je připisována, a dalších chasidských mistrů. Líčí chasidské mystické tradice v úzké souvislosti se životem Aškenázů ve středověku, takže je i důležitým hist. pramenem.

Vladimír Sadek