Sodoma a Gomora (JKI-J)

Sodoma a Gomora Bibl. města na již. břehu Mrtvého moře, která byla pro těžké hříchy zničena Jahvem (Gn 18, 16 - 19, 29). Na přímluvu Abrahama jako jediný přežil Lot se svými dvěma dcerami. Zničení měst ohněm a sírou se stalo exemplárním obrazem božího trestu, hojně využívaným pozdějšími proroky (Iz 1, 9; 13, 19; Jr 49, 18; 50, 40; Am 4, 11). Do obecného povědomí pronikly S.G. jako symbol morálního rozvratu a zkázy.

Dalibor Papoušek