Lot (JKI-J)

Lot (jméno nejasného významu) Synovec Abrahama, syn Abrahamova bratra Hárana, vnuk Terachův. L. původně odešel s Abrahamem z mezopotamského Charánu do Kanaánu, kde se od něj po nějaké době oddělil a usadil se v Sodomě (Gn 13). Při zkáze Sodomy (Gn 19) sice božím řízením unikl, avšak přišel o manželku, která se ohlédla na město propadající zkáze a proměnila se v solný sloup. Se svými dvěma dcerami potom L. zplodil dva syny, pojmenované na znamení incestního původu Moáb (Zplozený z otce) a Ben-amí (Syn mého příbuzného) a tendenčně považované za praotce obyvatel Moábu a Amónu.

Dalibor Papoušek