Souček, Josef Bohuslav (JKI-K)

Souček, Josef Bohuslav (1902-1972) Čes. evang. teolog, badatel v oboru Nového zákona. Studoval teologii a historii v Praze (žák J. L. Hromádky a S. Daňka), Paříži, Aberdeenu a Basileji, od 1933 působil na Evang. teol. fakultě v Praze. Jako mnohostranná osobnost čes. protestantismu se spolu s Hromádkou zasloužil o dialog s představiteli něm. teologie a kultury a podnítil evang.-kat. dialog v semináři v Jirchářích, který přispěl ke sblížení kat. a evang. inteligence v našich zemích. Vedl nz. skupinu, která připravila čes. ekum. překlad bible (1979). Exegetickým dílem zasáhl do evropské a svět. diskuse a přispěl i k orientaci církve v nových podmínkách diskriminované menšiny. Hl. díla: Theologie výkladů Kralické šestidílky, 1933; Víra a svět. Lidské vztahy ve světle evangelia, 1948; Biblická. konkordance 1-3, 1954-1956 (s M. Bičem); Řec.-čes. slovník k Novému zákonu, 1961; Theologie apoštola Pavla, 1976; Slovo – člověk – svět, 1982; Kristus a dějiny, 1987.

Helena Pavlincová