Taizé (JKI-K)

Taizé Obec v severových. Francii (mezi Cluny a Citeaux), kde Roger Schutz 1944 zal. evang. mnišskou komunitu, která se stala centrem ekum. setkání (ekumenismus). Společenství spočívá na řeholních principech, bratří skládají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, nepřijímají žádné dary, ani osobní dědictví, a všechny finanční výdaje kryjí z vlastních příjmů, které získávají svou prací. T. odpovídá na soudobou potřebou věřících hledat Boha bez ohledu na konfesní rozdíly. Do obce přicházejí ve stále větším počtu poutníci, řada zejm. mladých lidí z růz. zemí všech kontinentů, kteří se třikrát denně společně modlí a hledají způsob, jak spojovat víru a spiritualitu s aktivním životem a solidaritou. 1960-1962 byl v T. vybudován Chrám smíření, který symbolizuje bratrství a jednotu všech křesťanů, 1965 pravosl. panortodoxní středisko, od 1969 vstupují do T. katolíci, působí tu i františkánská komunita. Od 1974 se v T. konají ekum. setkání mládeže a tzv. koncily mládeže. Komunita vydává dvouměsíčník Dopis z Taizé, který vychází i v čes. mutaci.

Helena Pavlincová