Schutz, Roger (JKI-K)

Schutz, Roger (1915-2005; též bratr Roger) Představený a zakl. ekum. komunity v Taizé. Jako student reformované (kalvistické) teologie v Lausanne opustil rodné Švýcarsko a 1940 se usadil v obci Taizé v Burgundsku. 1944 shromáždil kolem sebe několik evang. přátel; o Velikonocích 1949 prvních sedm bratrů složilo řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a položili tak základ ke Communauté de Taizé-les-Cluny, plně orientované na usmíření, sjednocení rozdělených křesťanů a vyřešení konfliktů ve společnosti. V jejím čele stojí převor S., který 1952 sepsal první verzi řeholních pravidel (La regle de Taizé, 1962). Zájem o komunitu postupně narůstal a získával ekum. rozměry (ekumenismus). S. byl pozván jako peritus (poradce) na všechna zasedání druhého vatikánského koncilu, od 1967 spolupracuje se Světovou radou církví, 1986 navštívil komunitu Jan Pavel II. Působení S. ocenily i mezinár. organizace, 1974 obdržel Templetonovu cenu, 1988 cenu UNESCO za výchovu k míru a 1989 mezinár. cenu Karlpreis za přispění k budování nové Evropy. Čes.: Žít dnešek s Bohem, 1970; Láska nad všechnu lásku, 1990; Marie Matka smíření, 1991; Vyvolit si lásku, 2014.

Helena Pavlincová