Teilhard de Chardin, Pierre (JKI-K)

Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) Franc. filosof a teolog, jezuita, přírodovědec, geolog, antropolog, paleontolog, objevitel tzv. čínského člověka (sinanthropus pekinensis). Je autorem náb.-fil. teorie o organické jednotě přírody (vesmíru) a člověka, v níž člověk ve spojení s Bohem hraje aktivní, tvůrčí roli s cílem dospět ke smyslu evolucionisticky chápaného vesmíru. T. nahradil jednorázový akt stvoření světa (bod Alfa, počátek etapy kosmogeneze) představou Boha neustále tvořícího a interpretoval vývoj (etapy biogeneze a noogeneze, z řec. nús – rozum) jako proces humanizace, zduchovňování a zbožšťování (divinace) světa, který směřuje k Bohu – bodu Omega (kosmogeneze). T. koncepce kř. evolucionismu představuje pokus moderního katolicismu rehabilitovat náb. pojetí světa akcentem na výzkumy přírodních věd. Česky: Místo člověka v přírodě, 1967, 21993; Chuť žít, 1970; Vesmír a lidstvo, 1990.

Břetislav Horyna